Meer moslims dan katholieken in Amsterdam & Den Haag

Amsterdam en Den Haag kennen meer moslims dan katholieken. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS over religie in Nederland.
Turks.nl Redactie

In totaal zijn 53% van de Nederlanders gelovig. In drie jaar is dat met 2% gedaald. Katholieken vormen de grootste groep: 25% van alle Nederlanders. Daarnaast zijn 16% protestants en 5% zijn islamitisch. 

Gebedshuis
Gereformeerden in het land gaan het vaakst naar een kerk. Meer dan de helft van hen bezoekt minstens een keer per week de dienst. Bij moslims is dat iets meer dan een kwart: 26,6%. Bij katholieken gaan slechts 6,3% naar een kerk. Gemiddeld gaat 10,1% naar een religieuze dienst. Driekwart zegt zelden/nooit naar een moskee of naar een kerk te gaan. 

In 263 gemeenten vormen de katholieken de grootste groep. In 71 gemeenten de hervormden en 32 de protestanten. 17 gemeenten zijn overwegend gereformeerd.

Alleen in Den Haag (14,1%) en Amsterdam (11,3%) vormen de moslims de grootste groep. Er is slechts klein verschil met katholieken: 0,1 in Den Haag en 0,2 in Amsterdam.