Aantal migratiehuwelijken halveert in tien jaar

Steeds meer allochtonen kiezen voor een partner die al in Nederland woont.
Turks.nl Redactie
Total
0
Shares

Dat blijkt uit cijfers van het CBS die vandaag zijn bekendgemaakt.

Het aantal allochtonen die een partner kiezen in het buitenland is sinds 2002 zelfs ruim gehalveerd. Toen trouwde ruim 20% met iemand uit het buitenland. In 2011 zakte dit naar 8,3%.

Van de allochtonen van Turkse of Marokkaanse herkomst die in 2011 in Nederland trouwden, huwde een op de zes een partner gemigreerd uit Turkije of Marokko. In 2002 was nog ongeveer de helft van alle huwelijken van Turken en Marokkanen een migratiehuwelijk.

Ondanks de daling van het aandeel migratiehuwelijken huwt nog steeds ruim 80 procent van de Turken en Marokkanen in Nederland iemand van dezelfde herkomst. Er heeft dus een verschuiving plaatsgevonden van migratiehuwelijken naar huwelijken met een partner van dezelfde herkomst die al in Nederland woont.

Onder eerstegeneratieallochtonen die in Nederland trouwen ligt het aandeel migratiehuwelijken met 11 procent twee keer zo hoog als onder allochtonen van de tweede generatie.

Ook onder Marokkanen is het aandeel migratiehuwelijken onder de eerste generatie met 23 procent ruim twee keer zo groot als onder de tweede generatie. Onder Turken is dit verschil wat kleiner.

  • Loading...