Minder geld om Turkse afkomst

Een Turks-Nederlandse vrouw krijgt minder schadevergoeding nadat ze arbeidsongeschikt is geraakt, mede vanwege haar afkomst.
Turks.nl Redactie

Dat meldt nos.nl.

De rechter gaat ervan uit dat ze normaal gesproken rond haar 26ste kinderen zou hebben gekregen en zou zijn gestopt met werken.

De vrouw werd op 10-jarige leeftijd aangereden door een motorrijder en liep ernstig hersenletsel op. Reaal, de verzekering van de motorrijder, moet een schadevergoeding uitkeren. Die is gebaseerd op het bedrag dat ze zou hebben verdiend als ze had kunnen blijven werken. Het Nederlands Rekencentrum Letselschade bepaalde dat bedrag op ruim 430.000 euro.

Statistiek
Reaal vindt dat het niet meer dan zo’n 70.000 euro moet zijn en verwijst daarbij naar de de statistieken. Was het ongeluk niet gebeurd, dan is het volgens Reaal waarschijnlijk dat de vrouw van haar 26ste tot haar 36ste niet meer zou hebben gewerkt en daarna nog maar 50 procent.

De rechter gaat daarin mee en houdt in de uitspraak rekening met de culturele achtergrond van het slachtoffer en het feit dat ze een vrouw is. “Het is redelijk te veronderstellen dat mevrouw in verband met de geboorte van haar kinderen gedurende tien jaar niet zou hebben gewerkt.”

Kamervragen
De advocaat van de vrouw, Arnoud Fuchs, zegt dat hij nog met zijn cliënt moet overleggen of ze beslissing van de rechter aanvechten. “Maar dat is zeer waarschijnlijk.

Tweede Kamerlid Pieter Heerma (CDA) stelt Kamervragen over de kwestie. “Normaal gesproken ben ik terughoudend als het om uitspraken van een rechter gaat, maar ik wil nu wel heel graag weten of dit vaker voorkomt. Als dat zo is, vind ik dat de politiek daar iets aan moet doen.”