‘Minder kinderen mishandeld bij Koranlessen’

Het aantal gevallen van mogelijke kindermishandeling tijdens Koranlessen in de gemeente Den Haag is in 2010 flink afgenomen.
Turks.nl Redactie

Dat meldt telegraaf.nl.

De gemeente Den Haag heeft in 2010 zes signalen ontvangen van gevallen waarbij kinderen zouden worden geslagen door leraren tijdens Koranlessen. Dat schrijft het college Den Haag zaterdag in een brief aan de gemeenteraad. De raad riep het college in april 2009 in een motie op onderzoek te doen naar verhalen over het slaan van kinderen tijdens Koranlessen. De GGD signaleeerde in een half jaar tijd 53 gevallen en sprak van een patroon. In totaal vier gevallen deed het advies-Meldpunt Kindermishandeling (AMK) ook aangifte.

In 2010 is Justitie in geen van de zes mogelijke gevallen overgegaan tot vervolging. Dit bleek lastig omdat ouders van geslagen kinderen anoniem wilden blijven of omdat de bewijslast niet rond te krijgen was. De betrokken moskeebesturen hebben wel aangegeven het slaan tijdens Koranlessen te veroordelen en hun maatregelen getroffen.

De gemeente heeft het protocol bij signalering van gevallen van mishandeling uitgebreid. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) ondersteunt ouders die vermoeden dat hun kind onrecht wordt aangedaan bij het aanspreken van de docent of het bestuur van de instantie of zelfs het weghalen van het kind uit de onveilige omgeving. Als dit niet lukt, meldt de JGZ een geval standaard bij het AMK.

De helft van de signalen van kindermishandeling in 2009 had betrekking op lessen die werden gegeven onder verantwoordelijkheid van de El Islam-moskee. Na gesprekken met burgemeester Jozias van Aartsen stelde het moskeebestuur dat kindermishandeling onacceptabel is en zegde alle medewerking en openheid toe. Bovendien beloofde de moskee meer toezicht te houden op Koranlessen en bij concrete aanwijzingen van geweld tegen kinderen direct in te zullen grijpen.

Het college constateert dat het bestuur woord heeft gehouden. In 2010 zijn er geen signalen meer ontvangen met betrekking tot de El Islam-moskee.

  • Loading...