Minder Turkse tienermoeders dan Nederlandse

In Nederland komen tienermoeders steeds minder vaak voor. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
Turks.nl Redactie

In 2015 waren er 1.574 meisjes die een kind kregen, wat neerkomt op 3,2 op de duizend meisjes. Twee jaar daarvoor waren het er 1.798. Toen waren dat 3,7 op de duizend. De meeste tienermeisjes, 80%, waren 18 of 19 jaar. 8% was jonger dan 16.

Wanneer wordt gekeken naar de afkomst van de tienermoeders, valt op dat er een sterke daling is te zien bij minderheidsgroepen. In het grafiek hieronder, waar 2015 wordt vergeleken met 2005, is zelfs te zien dat er minder Turks-Nederlanders tienermoeders zijn dan bij autochtone Nederlanders.

tienermoeders_naar_groep.jpeg

In 2005 kregen 11 op de 1.000 Turkse tienermeisjes een kind. Nu zijn dat er slechts 1,7. Bij Marokkanen daalde het van 9,1 tot 2,3. In Turkije lijkt het aantal tienermoeders nog wel een probeem te zijn, blijkt uit het overzicht hieronder:

Tienermoeders-2014-16-04-06.jpeg

Uit cijfers (2012) blijkt dat tienermoeders vooral een probleem is in het oosten van het land:

Naamloos-1.jpg

  • Loading...