Nazli heeft jouw hulp dringend nodig!

Familie en vrienden van Nazli Malcikan roepen iedereen massaal op om te helpen.
Turks.nl Redactie

Op social media worden er afbeeldingen verspreid met de hulpvraag om stamceldonor te zijn met de hoop om een geschikte donor te vinden voor Nazli. 

Mensen die willen helpen, worden opgeroepen om zich aan te melden bij het donorcentrum van het Rode Kruis in België.

Hieronder zijn de contactgegevens vermeld:

contact.jpg

  • Loading...