Nederland moet Turkse verblijfsrecht geven

Nederland heeft ten onrechte de verblijfsvergunning van een Turkse vrouw ingetrokken, nadat haar huwelijk met een Turkse man was ontbonden
Turks.nl Redactie

en de man Nederland was uitgezet. Dat heeft het Europees Hof van Justitie donderdag bepaald.

De vrouw, Fatma Pehlivan, was in 1999 als 20-jarige tot Nederland toegelaten op grond van gezinshereniging met haar toen in ons land wonende ouders. Daarna trouwde zij in Turkije en kreeg een kind, maar zij meldde dat niet aan de Nederlandse autoriteiten.

Vervallen
De staatssecretaris van Justitie verklaarde in 2003 haar verblijfsrecht door haar huwelijk vervallen, maar de vrouw kon aantonen dat zij minstens drie jaar feitelijk bij haar ouders heeft gewoond.

Daardoor voldeed zij volgens het Europees Hof aan de eisen en had haar verblijfsvergunning niet mogen worden ingetrokken. De vrouw is overigens met haar kind in Nederland blijven wonen, meldt bndestem.nl.

  • Loading...