NVWA verbiedt ritueel slachten in veel slachthuizen

AvatarTurks.nl Redactie

De NVWA verbiedt de rituele slacht in acht slachterijen.

Volgens de NVWA schieten de bedrijven tekort in hun plan van aanpak om de coronaregels te kunnen naleven. De slachterijen stappen naar de rechter om alsnog ritueel te kunnen slachten op vrijdag, de eerste dag van het offerfeest.

Het kort geding werd aangespannen door slachterij Henk Worst uit Nijkerk en Ipekci in Harderwijk.

Slachthuizen moesten extra maatregelen treffen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Ze moesten vooraf een plan van aanpak indienen bij de NVWA. Acht slachterijen kregen een afkeuring omdat ze te laat waren met het indienen van hun pan van aanpak, tekortschoten in hun plannen of helemaal niets indienden.

Zo moeten slachthuizen ervoor zorgen dat het vlees zorgvuldig wordt overhandigd aan de klanten. De klanten moeten gespreid komen naar de slachthuizen en moeten zij in staat zijn om 1,5 meter afstand te houden van elkaar.

Door reisbeperkingen blijven moslims voornamelijk in eigen land. Een deel ging naar het land van herkomst om daar het offerfeest te vieren. Daarom is de vraag naar de rituele slacht groter dan normaal.

  • -->
    -->