Turks.nl

Oeigoeren niet terugsturen naar China

Staatssecretaris Teeven en de Tweede Kamer worden door Amnesty International en VluchtelingenWerk Nederland opgeroepen om Oeigoeren niet meer terug te sturen naar China. De teruggestuurde Oeigoeren lopen daar veel gevaar, volgens de organisaties.

De Oeigoerse minderheid in het westen van China worden zeer wantrouwend behandeld door de staat. Ze zijn verwant aan de Turken, zijn Islamitisch, en hebben weinig gemeen met de meerderheid van de Han-Chinezen. Wanneer Oeigoeren voor meer autonomie pleiten worden zij vaak behandeld als terroristen. Honderden Oeigoeren zijn de afgelopen jaren vermoord bij etnische conflicten.

In een rapport van organisaties staat dat er tientallen teruggestuurde vluchtelingen lange gevangenisstraffen hebben gekregen, of zelfs zijn ‘verdwenen’. “De Chinese autoriteiten beschouwen het doen van een asielverzoek als een politieke daad, wat kan leiden tot lange straffen en marteling.” Volgens Amnesty en Vluchtelingenwerk overtreedt Nederland internationale verdragen door de Oeigoeren terug te sturen. 

Er zijn op dit moment enkele tientallen Oeigoeren in Nederland zonder verblijfsvergunning. Volgens een woordvoerder heeft Nederland in 2012 en 2013 vijf keer geprobeerd afgewezen Oeigoeren terug te sturen, maar kon dat op het laatste moment worden voorkomen.

Turks.nl Redactie

Volg Turks.nl