Officiële lancering ‘Union of Young European Turkish Democrats’

Op 26 april 2013, net voor de laatste Koninginnedag zal onder het motto van ‘from local to global’ het startsein gegeven worden aan UETD-young.
Turks.nl Redactie

Tijdens deze opening zullen naast prominenten uit de Nederlandse politiek en het bedrijfsleven ook prominente politici uit Turkije hun opwachting maken.

UETD-young
De ‘Union of Young European Turkish Democrats’ is een non-gouvernementele landelijk opererende jongerenorganisatie, opgericht door hoogopgeleide Nederlands/Europese Turken met verschillende achtergronden. Het heeft geen winstoogmerk en is niet verbonden aan een politieke groepering of beweging en kan daardoor onafhankelijk optreden.

Visie van UETD-young
Het bevorderen van actief burgerschap onder de Turkse jongeren en gerespecteerde burgers worden in de landen waarin zij zich bevinden, met behoud van eigen normen, waarden & identiteit. Het promoten van participatie op alle mogelijke terreinen en daarmee een bijdrage leveren aan een sociaal Europa. Waarbij transnationale identiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid & participatie belangrijke uitgangspunten zijn.

‘From local to global’
UETD-young, zal zich inzetten voor de wensen en behoeften van Turkse studenten en young-professionals in de ruimste zin van het woord. Aan de andere kant zal het door het in contact te treden met de diverse geografieën, waarmee Turkije in de geschiedenis heeft samen geleefd, van ‘lokaal tot mondiaal’ met gevoel voor sociaal verantwoordelijkheid zich in dienst stellen van de mensheid.