Onderzoek naar AKP-brief aan Turkse Nederlanders

Er is een onderzoek gestart naar de brief dat Turkse Nederlanders hebben gekregen van de Turkse premier.
Turks.nl Redactie

In de brief vraagt premier Davutoglu de kiezers om te stemmen op de AK Partij. Het College bescherming persoonsgegevens gaat onderzoeken of de AK Partij wel volgens de wetten heeft gehandeld.

Adressen van burgers mogen niet zomaar gebruikt. Dat is bepaald in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze week gaat het CBP een verzoek tot inlichtingen doen om de zaak te onderzoeken. Indien er sprake is van een overtreding, kan er een waarschuwing worden gegeven. Vanaf 1 januari volgend jaar kan het CBP ook een boete opleggen.