Ophef om anti-Turkse acties Groenlinks-voorzitter

Bas Nugteren, voormalig bestuurssecretaris bij Universiteit Utrecht zou zijn functies misbruikt hebben vanwege zijn anti-Turkse sentimenten.
Turks.nl Redactie

Dat schrijft de website allesinperspectief.nl.

Bas Nugteren, nu actief als voorzitter/statenlid bij Groenlinks zou meerdere acties hebben verricht om mensen met een Turkse afkomst dwars te zitten, en om bijeenkomsten te verstoren. De website spreekt over geluidsopnames van gesprekken van Nugteren, die zouden bewijzen dat hij racistische uitspraken heeft gemaakt tegen Turken. De opnames zijn niet gepubliceerd.

De beweringen van Allesinperspectief:
– Nugteren probeerde een lezing over Turkije te verpesten door audio-equipement op het laatste moment niet beschikbaar te stellen.
Hij liet opzettelijk varkensvlees serveren aan de Turkse ambassadeur in Nederland, terwijl er zalm klaarstond. Dit zou schriftelijk bevestigd zijn door de cateringmedewerkers.
– Een extern beveiligingsbedrijf heeft gemeld ‘zich niet op gemak te voelen’ door vragen van Nugteren omtrent Turken.
– ‘Geluidsopname’: Bij een openingsreceptie van een nieuw onderzoeksinstituut wilde Nugteren geen academici zien die de gebeurtenissen van 1915 weigeren te erkennen als ‘genocide’. Ook al had de receptie helemaal niks te maken met de discussie omtrent 1915.
– ‘Geluidsopname:’ Nugteren maakt onderscheid tussen Nederlandse burgers, om nadrukkelijk te vragen of er Turken in het publiek aanwezig zijn bij een conferentie.

In 2012 zou Nugteren zijn weggestuurd bij Universiteit Utrecht, maar is nog steeds actief als adviseur omtrent culturele zaken, terwijl hij een afkeer heeft tegen andere culturen. Groenlinks heeft echter geen stappen ondernomen tegen Bas Nugteren.

Juridische stappen
Nugteren zelf dreigt met juridische stappen te nemen tegen de website. “Het beschadigt me en ik wil kijken wat de juridische mogelijkheden zijn om hier tegen op te treden.” Hij zegt zelf dat hij alle vormen van racisme afkeurt.

© Turks.nl