Oproep: Debat over vrijheid van meningsuiting in een multiculturele samenleving

Geïnteresseerden worden opgeroepen om zich te melden voor het debat over de vrijheid van meningsuiting in een multiculturele samenleving!
Turks.nl Redactie

Ik, rechtsfilosoof (en Denker des Multiculturele Vaderlands) Hakan Külcü zal daar onder andere spreken. Hier volgt een fragment uit het verhaal:

‘Vanuit de zoektocht naar de waarheid, de emancipatie van bijgeloof en de waarde van de authentieke zelfexpressie is de politiek-juridische dimensie van de vrijheid van meningsuiting een dragende zuil. Een noodzakelijke gevolgtrekking uit deze inzichten is dat de politico-juridische grenzen van dit recht zeer ruim dienen te zijn. Die ruime grenzen dienen getrokken te worden door het (straf)recht.

Is dit dan het (gehele) antwoord op de vraag hoe de afweging tussen religieuze waarden en de vrijheid van meningsuiting plaats dient te vinden in een multiculturele samenleving? Volgens vele denkers die het stramien van de Verlichting volgen wel. Veel liberalen en Verlichtingsdenkers hebben nogal de neiging om te stoppen bij het punt van de politico-juridische inzichten. Alsof alle morele oordelen samenvallen met dat politico-juridische domein.

Ons gezond verstand leert ons -samen met de inzichten van klassieke denkers als Plato, Aristoteles, Cicero en anderen die aan het begin hebben gestaan van de Westerse beschaving- dat er zoiets als tact en praktische wijsheid bestaat in de omgang met anderen. Een wijze van omgaan met elkaar die niet in algemene regels te vatten is, maar te maken heeft met praktisch inzicht. Praktisch inzicht die men alleen heeft indien men bepaalde voortreffelijkheden heeft weten te ontwikkelen in diens karakter. Deze morele dimensie van de praktische wijsheid vormt de sleutel tot een harmonieuzere wijze van samenleven binnen het ruime kaderwerk van de vrijheid van meningsuiting in een zeer heterogene samenleving. Het is een ethische benadering die we bij antieke denkers terugvinden en die men de deugdethiek noemt. We moeten terug naar de deugdethiek.’

Zij die geïnteresseerd zijn en meer willen horen kunnen zich aanmelden via [email protected] Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. 

  • Loading...