Oud-premier Van Agt tegen Rutte: Gesprek over Gaza was horror

Oud-premier Van Agt heeft een open brief geschreven aan premier Rutte, zijn “achter-achterkleinzoon in het ambt van Eerste Minister”.
Turks.nl Redactie

Dat meldt nos.nl.

Hij reageert in zijn brief op het gesprek met de minister-president voor de tv van afgelopen vrijdag, dat hij “horror” noemt.

Aan het begin van dat gesprek ging het over Gaza. Van Agt, die zich al jaren sterk maakt voor de Palestijnse zaak, stoort zich eraan dat zijn opvolger “geen enkele empathie toonde met het immense leed van de weerloze Palestijnen”.

Van Agt heeft verder vooral kritiek op de bewering van Rutte dat Hamas mensen als schild gebruikt door raketten vanaf scholen en ziekenhuizen af te vuren. Volgens hem heeft Rutte daar geen bewijs voor. “Berust die claim op onafhankelijke bronnen, of op wat Israëlische functionarissen je hebben ingefluisterd?”

Van Agt stelt verder dat beseft moet worden dat in de Gazastrook vrijwel geen open gebied meer is. “De strook, tweemaal ons eiland Texel, herbergt thans 1,8 miljoen mensen.”

Bijzonder
Van Agt benadrukt zelf het uitzonderlijke van zijn schrijven. Hij stelt dat het zelden voorkomt dat oud-premiers aan premiers van nu over politieke zaken schrijven. “Ook jij hebt nooit een politieke brief van mij ontvangen.”

Vorig jaar was Van Agt na ruim 30 jaar weer een keer in de Tweede Kamer. Hij mocht toen als initiatiefnemer van het burgerinitiatief Sloop de Muur een inleiding geven over de Israëlische barrière op de grens van de Westelijke Jordaanoever.

Dries van Agt verliet de Haagse politiek in 1982. Hij werd in 1977 de eerste leider van het CDA en was daarna bijna vijf jaar premier.

De brief:
 

Open Brief Van Agt aan Rutte