Petitie tegen eenzijdige berichtgeving Nederlandse media

Het zal niemand ontgaan zijn: De berichten in de Nederlandse media waarin de PKK niet wordt erkend als terreurorganisatie. Net zoals krantenkoppen als ‘Turkije valt Koerden aan’, terwijl het gaat om gewapende terroristen die de Turkse militairen als doelwit hebben.
Turks.nl Redactie

Er is een petitie gestart waarin de Publieke Omroep wordt gevraagd om meer objectieve, integere en onafhankelijke informatie te verspreiden. “De laatste tijd hebben vele nieuwsuitzendingen en krantenartikelen over Turkije aangetoond, dat er een onvolledig beeld wordt geschetst over de precaire situatie aldaar,” staat in de petitie. Het gevaar dat dit met zich meebrengt, is dat het vertrouwen in de mainstream media verloren gaat. Dat zorgt er uiteindelijk voor dat Turkse Nederlanders het nieuws enkel via niet-Nederlandse media zullen verkrijgen. “Dit is een zorgelijke ontwikkeling en deze zorgen dienen dan ook serieus genomen te worden.” wordt eraan toegevoegd.

Als voorbeeld wordt de berichtgeving omtrent de situatie in het zuid-oosten van Turkije genoemd, samen met de vluchtelingenproblematiek. “De berichtgeving is doorgaans eenzijdig en onvolledig.”

De NPO wordt opgeroepen om haar verantwoordelijkheid te nemen, zo niet, is de petitiestarter genoodzaakt juridische stappen te nemen. Teken hier de petitie.