PKK niet vervolgd in België

In België is besloten dat 36 PKK-verdachten niet vervolgd kunnen worden volgens de terrorismewet. De Brusselse raadkamer heeft alle verdachten in het dossier buiten vervolging gesteld.
Turks.nl Redactie

Volgens de raadkamer moet de zaak worden gezien als een ‘conflict’, waardoor activiteiten voor de PKK niet aangemerkt kunnen worden als terrorisme. 

Het oordeel is de uitkomst van een onderzoek dat in 2006 werd gestart. Uit dat onderzoek bleek dat de PKK in België en in andere West-Europese landen op grote schaal jonge Koerden ronselt om aanslagen te plegen in Turkije. Ze worden weggerukt van hun families en worden getraind in kampen in landen als Irak en Griekenland. 

Verder is de PKK in België bezig met het aanmaken en handelen in valse identiteitsdocumenten. Ook doen zij aan fondsenwerving bij particulieren en handelaars, meestal met bedreiging en geweld. Verder vond het Belgisch parket dat het radiostation Mesopotamia, onder het televisiestation ROJ-TV, dienst doet als operationeel PKK-communicatiekanaal.

Het parket kan nog wel in beroep gaan tegen het besluit van de raadkamer.