Plattelandsjongeren negatief over allochtonen

Jongeren op het platteland denken vaak negatief over allochtonen, althans over “mensen met een andere cultuur dan die van jezelf”.
Turks.nl Redactie

Dat blijkt uit een enquête onder jongeren van plattelandsjongerenorganisaties. Plattelandsjongeren blijken negatiever te denken over allochtonen dan stadsjongeren.

De Stichting Plattelands Jongeren Services, Plattelandsjongeren.nl en MOVISIE organisaties maken zich daar zorgen over en proberen de vooroordelen met gespreksgroepen en activiteiten weg te nemen. Ze hebben de jongeren gevraagd om zelf met een oplossing te komen voor het probleem.

In het Groningse dorp ‘t Zandt zijn ze daar al een tijd mee bezig. Ze hebben drie bijeenkomsten gehad en in de laatste moesten ze met dé oplossing komen. Dat is geworden: een multicultureel popfestival.

Voor het project werden zo’n 500 jongeren ondervraagd. Uit het onderzoek blijkt dat plattelandsjongeren vaak vooroordelen over allochtonen hebben. 88 procent van de ondervraagden geeft aan wel eens vooroordelen in het algemeen te hebben. 57 procent heeft wel eens vooroordelen over allochtonen. En een derde heeft daadwerkelijk wel eens mensen anders behandeld vanwege een vooroordeel.

Als reden hiervoor wordt meestal eerdere negatieve ervaringen met mensen met een andere cultuur genoemd. 52% van de ondervraagden geeft aan wel eens negatieve ervaringen te hebben gehad met allochtonen. In de interviews komt naar voren dat ze nauwelijks met allochtonen in aanraking komen, maar wanneer dit toch gebeurt, is dit vaak negatief.

Ook negatieve verhalen van vrienden, familie of buurtgenoten worden genoemd. Veel ondervraagden zeggen dat het door onwetendheid komt en dat ze meer contact en uitwisseling tussen verschillende culturen willen.

Media
Bijna tweederde vindt dat berichten over ‘buitenlanders’ anders in de media komen dan berichten over ‘Nederlanders’. De meeste ondervraagden vinden dat allochtonen meestal negatief in de media komen en 37 procent denkt dat de media invloed heeft op hun mening over allochtonen. Ze vinden dat er op school meer aandacht gegeven moet worden aan andere culturen. Bij de helft van de jongeren is dat wel eens gebeurd, en dat wordt als positief ervaren, maar die acties zijn vaak eenmalig of van korte duur.

Het concert is volgens hen een manier om daar in positieve zin verandering in te brengen.

Bron

  • Loading...