Poll: 90% Turkse jongeren tégen geweld aan anders gelovigen

Volgens onderzoeksbureau Motivaction zouden 80% van de Turkse Nederlanders het geweld van de IS niet afkeuren. Een recenter poll onder Turkse jongeren bewijst wat anders.
Turks.nl Redactie

Motivaction ondervroeg 300 Turkse jongeren, met de bewering dat het onderzoek niet online is afgenomen omdat er sprake zou zijn van analfabetisme en digibetisme onder Turken tussen de 18 en 34 jaar. Het CBS zei in 2011 echter dat slechts 1% van de twee generatie Turken moeite heeft met lezen. En zelfs 0% heeft moeite heeft met schrijven. Gevolg van de publicatie van motivaction was een hard tegengeluid van Turks-Nederlandse jongeren die zich absoluut niet konden vinden in het beeld dat het onderzoek schetst.

Poll
379 Turkse jongeren reageerden op een enquete dat is gehouden door Ahmet Kaya (o.a. opiniemaker op Turks.nl). 89.71% van de ondervraagden gaven aan het verkeerd te vinden dat er geweld wordt gebruikt tegen andersgelovigen. 

Tegenstrijdig
Terwijl motivaction spreekt van 80% steun aan de IS onder Turkse jongeren, blijkt uit de poll van Kaya juist dat bijna 90% tegen de IS zijn. Dat betekent dat men zich moet weerhouden om voorbarig te spreken over “een enorme steun onder Turks Nederlandse jongeren voor IS en voor het gebruik van geweld tegen andersgelovigen”, zoals dat werd gezegd in de media.

Lees hier de volledige publicatie van Ahmet Kaya.