PvdD tegen het ritueel slachten van dieren

De Partij voor de Dieren is een e-mailactie gestart tegen het verkoop van vlees van dieren die onverdoofd ritueel zijn geslacht.
Turks.nl Redactie

Volgens de partij wordt vlees van de dieren die zijn geslacht tijdens het offerfeest, zonder vermelding op het etiket verkocht in supermarkten. Zij willen dat supermarkten hier snel mee stoppen.

Verbod
De huidige wetgeving in Nederland verbiedt het onverdoofd slachten, maar maakt een uitzondering voor Islamitische en Joodse slachtmethoden. Uit wetenschappelijke onderzoek zou blijken dat het niet verdoven van dieren ernstige pijn, angst en stress veroorzaakt bij dieren. Daarom zou de uitzondering snel moeten worden beëindigd, en het onverdoofd slachten moeten worden verboden, vindt PvdD.

© Turks.nl

  • Loading...