PVV: geen halal eten meer bij de provincie

Als het aan de PVV ligt, kunnen islamitische ambtenaren van de provincie Brabant straks geen halal voedsel meer krijgen in de kantine van het provinciehuis.
Turks.nl Redactie

Dat meldt bndestem.nl.

Nu kan dat op verzoek wel. Ook wordt het dragen van boerka’s en hoofddoekjes voor alle ambtenaren verboden. Verder mogen er geen moskeeën bijkomen en moeten alle islamitische scholen dicht.

Dat staat in het nog geheime verkiezingsprogramma van de PVV voor de Statenverkiezingen van 2 maart dat in handen is van BN DeStem. Tweede Kamerlid Richard de Mos, die Brabant coordineert, bevestigde gisteravond via sms dat het hier om het conceptprogramma van de PVV gaat.

Het verkiezingsprogramma van de PVV draagt de titel ‘U wilt een beter Brabant? Wij ook!’ De Mos rekent op zeker tien zetels. Nu is de partij niet vertegenwoordigd in de Staten.

Andere concrete punten zijn:

* stopzetten subsidie voor Brabant Culturele Hoofdstad 2018

* afbouwen subsidie voor Omroep Brabant

* geen megastallen

* geen nieuwe windmolenparken

* de overgebleven 500 miljoen euro uit de verkoop van Essent moet terug naar de burger.

Meer in het algemeen wil de PVV dat het takenpakket van het provinciale bestuur wordt uitgekleed. Vervolgens zouden er minder Statenleden nodig zijn dan de huidige 55. De commissaris van de koningin moet voortaan direct gekozen worden, vindt de PVV, en bij gemeentelijke herindelingen moeten de burgers door middel van referenda geraadpleegd worden. De waterschappen kunnen opgaan in het provinciebestuur.

De PVV wil de subsidiekraan voor cultuur dichtdraaien en meer geld investeren in het openbaar vervoer en de aanleg van wegen. De verrommeling van industrie- en bedrijventerreinen moet worden tegengegaan, in de stedelijke centra moet meer groen komen en de PVV wil kleine dorpskernen leefbaar houden.

‘Linkse klimaatwaanzin’ wil de PVV per se bestrijden. Ondernemers mag niets in de weg gelegd worden. De boerenstand kan zelf voor natuurbehoud zorgen. Daar zijn volgens de PVV geen nieuwe beschermde natuurgebieden voor nodig. Wel moeten er ecoducten komen op plaatsen waar de veiligheid van de dieren in het geding is.

Op het gebied van de veiligheid wil de PVV een eind aan het drugstoerisme. De partij wil met strenge eisen het railtransport van gevaarlijke stoffen verminderen.

De kieslijst lekte onlangs ook uit, maar moet nog definitief worden vastgesteld. Hoogstwaarschijnlijk trekt Oosterhouter Peter Rutgrink de kar. Hij leidde de PVV-kandidaten voor de Provinciale Staten op.

  • Loading...