Raad van State tegen afschaffen dubbele nationaliteit

De Raad van State ziet niets in het plan van het kabinet om de dubbele nationaliteit te beperken en vindt dat het kabinet het plan moet heroverwegen.
Turks.nl Redactie

Dat staat in een vandaag openbaar gemaakt advies.

Het kabinet wil dat mensen die Nederlander willen worden, afstand doen van hun andere nationaliteit. Zo zou de betrokkenheid bij Nederland gestimuleerd worden en de integratie beter verlopen. Ook zou één nationaliteit helderheid geven over de rechten en verplichtingen die tussen staat en individu bestaan.

Maar volgens de Raad van State vallen nationaliteit en loyaliteit niet per se samen, en heeft het kabinet het plan niet goed beargumenteerd.

Verlengen
Ook wil het kabinet Nederlanders die een andere nationaliteit aanvragen, het Nederlanderschap afnemen. Ook hiervan heeft het kabinet de noodzaak niet aangetoond, aldus de Raad van State. Hetzelfde geldt voor het verlengen van de termijn waarna mensen die met een Nederlander zijn getrouwd, het Nederlanderschap kunnen aanvragen. Het kabinet wil die verlengen van drie tot vijf jaar.

Reactie
Minister Spies van Binnenlandse Zaken zegt in een reactie dat het kabinet ondanks de kritiek vasthoudt aan de plannen. De Raad van State was ook al tegen het kabinetsplan voor het Boerkaverbod.

Bron: nos.nl