‘Scholen vrij tijdens Suikerfeest’

Scholen in Nederland mogen zelf bepalen of ze een vrije dag geven tijdens het Suikerfeest.
Turks.nl Redactie

De scholen krijgen daar de vrijheid voor en er kan ook ruimte voor in het jaarlijkse rooster worden gemaakt. De ouders in de medezeggenschapsraad moeten hier wel mee instemmen.

De PVV was het niet mee eens dat Amsterdamse schoolbesturen overwegen om kinderen een vrije dag te geven tijdens het Suikerfeest. Staatssecretaris Sander Dekker gaf antwoord op de vragen van de partij.

Dekker zegt dat iedereen in Nederland het recht heeft op de beleving van zijn religie. Het kabinet is niet van plan om het invoeren van Islamitische feestdagen tegen te houden.