Sterilisatie mislukt, Turkse vrouw toch zwanger

ZAANDAM – Een naar later bleek mislukte sterilisatie, een abortus en een nieuwe sterilisatie.
Turks.nl Redactie

De Zaandamse Esra ondervindt nog dagelijks de gevolgen van de medische ingrepen.

Psychische problemen, de steeds terugkerende vermoeidheid na de tweede ingreep in 2005, en grote financiële problemen vooral door de juridische kosten.

,,Het is een financieel drama voor ze”, zegt advocaat B. Wernik van het Turkse gezin. De oplopende kosten zijn vooral een gevolg van het vonnis oktober vorig jaar in de eerste rechtszaak tegen het VU Medisch Centrum. De Amsterdamse rechtbank volgde in haar oordeel het advies van de geraadpleegde deskundige dr. Trimbos, volgens wie medisch adequaat is gehandeld door het ziekenhuis, meldt het Noordhollands Dagblad.