Strengere eisen voor Nederlanderschap

Vreemdelingen die Nederlander willen worden, moeten aan strengere eisen gaan voldoen.
Turks.nl Redactie


Ze moeten afstand doen van een andere nationaliteit, genoeg verdienen en geen gevaar zijn voor de openbare orde.

Dat heeft de ministerraad vrijdag besloten.

Dubbele nationaliteit
Het kabinet wil dat iedereen zo veel mogelijk één nationaliteit heeft. Mensen die met een Nederlander trouwen en erkende vluchtelingen mogen hun oorspronkelijke nationaliteit behouden als ze Nederlander worden.

Ook buitenlanders die geen afstand kunnen doen van de nationaliteit van hun land van herkomst, mogen deze behouden. Sommige landen staan niet toe dat hun onderdanen hun nationaliteit verliezen.

Taaltoets
Voor meer mensen die Nederlander willen worden komt er een taaltoets. Nu zijn er nog te veel buitenlanders die zich willen laten naturaliseren terwijl ze niet of nauwelijks Nederlands spreken.

Vreemdelingen kunnen pas Nederlander worden als ze hier 5 jaar zijn. Dat geldt ook als ze getrouwd zijn met een Nederlander. Hier gold een termijn van 3 jaar, meldt bndestem.nl.

  • Loading...