Strengere eisen voor Turkse internaten

Turkse internaten zullen voortaan aangeven hoe zij de veiligheid en kwaliteit van hun internaat waarborgen.
Turks.nl Redactie

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is met gemeenten en internaatbesturen overeengekomen welke eisen aan internaten gesteld worden.

Asscher (PvdA) had eerder aangekondigd onderzoek te doen naar internaten en Turks-Islamitische groeperingen als Diyanet, Milli Gorus, Suleymanci & Gulen-beweging. Met kritiek als gevolg, omdat Asscher de groeperingen zo bewust in een ‘verdachtenhoek’ zou plaatsen.

Zo is er voortaan een vertrouwenspersoon, zijn medewerkers in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) en wijzen de internaten ouders erop dat hun kinderen op de juiste manier in het GBA staan. De brancheorganisatie en de GGD controleren vanaf begin 2014 of de internaten voldoen aan die nieuwe kwaliteitseisen. Dit heeft minister Asscher besloten in overleg met de bestuurders van internaten en gemeenten en heeft hij zojuist aan de Tweede Kamer gemeld. De minister bereidt wetgeving voor om de eisen afdwingbaar te maken.

De afspraken worden nu nader uitgewerkt door de gemeenten en internaten. Asscher: ‘Ik heb er vertrouwen in dat gemeenten en internaten nu samen vervolgstappen nemen op basis van de afspraken die er nu liggen en de situatie in hun gemeente. We hebben de afgelopen tijd constructief samengewerkt.’ Totdat de wet ingaat zullen de organisaties, op vrijwillige basis, de afspraken uitvoeren. De afspraken gelden niet alleen voor Turkse internaten, maar voor alle internaten dus ook die voor kinderen van expats of kinderen van andere nationaliteiten. De eisen zijn grotendeels gebaseerd op de eisen die voor schippersinternaten gelden.