Taakstraf door schelden met ‘kutturk’

Een leerlinge die in Den Helder een medeleerling uitschold voor ‘kutturk’ krijgt een werkstraf. Dat heeft het Hooggerechtshof in Amsterdam bepaald na een klacht van de vader van de uitgescholden jongen.
Turks.nl Redactie

Het incident vond plaats in 2012 nadat het meisje een aantal discriminerende opmerkingen maakte. Toen zij de moeder van de jongen uitmaakte voor hoer, ontstond er een vechtpartij. De jongen werd toen van school verwijderd, het meisje kwam er van af met het maken van een werkstuk over discriminatie.

De vader hield het daar niet bij, en kreeg gelijk van het Hof. “Mijn zoon is niet agressief, en als hij Jan of Klaas had geheten, was hij niet van school gestuurd. Na een incident wordt hij meteen als gevaarlijk bestempeld terwijl hij nooit in aanraking is geweest met de politie.”