Test: Hoe ingeburgerd ben jij?

Mensen die langdurig in Nederland komen wonen, moeten weten hoe Nederland in elkaar zit. Zij moeten verplicht een inburgeringsexamen afleggen.
Turks.nl Redactie

Ook vluchtelingen moeten zo’n examen afleggen. Binnen drie jaar moeten ze het behalen. Zo niet, riskeren ze een boete van €1.250. Degenen die zakken hoeven niet te rekenen op eem permanente verblijfsvergunning.

Het examen is lastiger dan gedacht. Doe HIER de test.

  • Loading...