Turken hebben minst vertrouwen in Nederlandse politiek

Turks.nl Redactie

Volgens een onderzoek door de NOS hebben Turken weinig vertrouwen in de Nederlandse politiek.Slechts 16% van de ondervraagde Turkse Nederlanders zeggen de politiek te vertrouwen. Bij Marokkanen ligt dit percentage op 40%. Verder vinden Turken en Marokkanen verschillende zaken belangrijk in de politiek.

Voor het onderzoek werden 400 Turkse Nederlanders ondervraagd, wat gelijk is aan minder dan 1% van het totaal aantal Turken in het land. Volgens NOS is dit ‘representatief’.

Acceptatie

53% van de Turken voelen zich geaccepteerd in Nederland, terwijl 17% zich absoluut niet geaccepteerd voelt. Bij Marokkanen ligt dit anders: slechts 21% voelt zich daadwerkelijk geaccepteerd.

Ondanks het percentage van Turken die zich geaccepteerd voelen, houdt 1 op de 3 Turken zich meer bezig met de Turkse politiek dan de Nederlandse. Bij Marokkanen is dat maar 8%.

Interesse

31% van de Turken voelen zich niet geïnteresseerd in de Nederlandse politiek, terwijl 24% zegt sterk geïnteresseerd te zijn. 37% van de Marokkanen zijn geïnteresseerd.

Beide groepen maken zich het meeste zorgen over discriminatie en verdeeldheid in de samenleving: ruim 60%. Wel verschillen de andere thema’s van elkaar. 54% van de Turken maakt zich zorgen over terrorisme, terwijl vrijheid van godsdienst bij Marokkanen bovenaan de lijst staat.

Partijkeuze

Wanneer wordt gekeken naar de partijkeuze van de minderheidsgroepen, zien we dat Turken bepalen op terrorisme (56%). Mogelijk komt dat door het feit dat zij niet willen stemmen op partijen die de PKK steunen. Verder is de sociale zekerheid en de buitenlandse politiek zeer belangrijk. Bij Marokkanen draait het vooral om discriminatie en godsdienst.

Daarnaast val het op dat zaken als milieu & duurzaamheid geen rol speelt bij de partijkeuze van Turkse Nederlanders. Slechts 11% vindt dat belangrijk.

DENK vs. PvdA

Vier van de tien ondervraagden geven aan te willen stemmen op denk. De PvdA volgt met twee op de tien stemmen.

Het volledige onderzoek.