Turken nauwelijks orgaandonor

Niet-westerse allochtonen zijn zelden tot nooit geregistreerd in het Donorregister. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.
Turks.nl Redactie
Total
Shares

Nog geen 1% van de Marokkanen is geregistreerd als donor. Bij Turken is dat 2%. Bij autochtone Nederlanders gaat het om 27%. 

Of iemand donor wil worden na het overlijden, hangt vaak samen met herkomst en opleidingsniveau. Niet-westerse allochtonen en laagopgeleiden zijn het minst vaak donor. In totaal geeft bijna een kwart van de bevolking toestemming om na het overlijden organen en weefsels af te staan. Vijf procent daarvan maakt een voorbehoud voor het gebruik van bepaalde organen.

Onder Surinamers staat de registratie op 6% en 9% bij Antillianen en Arubanen. Bij westerse allochtonen gaat het om 18%.