Turkenhater Asscher nieuwe lijsttrekker PvdA: Turk stapt uit partij

Turks.nl Redactie

Selami Coşkun, lid van de PvdA, stapt uit de partij nadat bekend werd dat Turkenhater Lodewijk Asscher de nieuwe lijsttrekker werd.

Dat laat hij weten in een persbericht aan Turks.nl. Asscher werd bekend als Turkenhater, toen hij een onderzoek van Motivaction waarvan bekend was dat die niet deugde de media in hielp. 88% van de Turks-Nederlandse jongeren zouden IS-aanhangers zijn. Het was zijn doel om Turks-Islamitische organisaties in een slecht daglicht te stellen, aldus de meeste Turken.

Er kwam veel kritiek op het onderzoek en de uitspraken van Asscher, maar ondanks alle feiten weigert Asscher tot de dag van vandaag excuses aan te bieden. Hij stelde Motivaction aansprakelijk en weigerde verantwoordelijkheid te nemen. In een documentaire later, werd bekend dat de resultaten van het niet-deugend onderzoek nooit nieuws was geweest als Asscher er niet op had gereageerd. Asscher wist dat het onderzoek niet deugde, maar zorgde er desondanks voor dat het nieuws werd.

De verklaring:

“Met Lodewijk Asscher als partijleider kan ik geen PvdA’er zijn”

Vandaag verlaat ik na drie jaar met opgeheven hoofd de fractie van de PvdA in Roermond. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 heb ik de kiezer beloofd dat ik zal strijden voor eerlijk kansen.
Eerlijke kansen ongeacht etniciteit, geslacht, leeftijd, religie of op welke grond dan ook. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen heeft de Roermondse kiezer mij een belangrijke taak gegeven. Ik werd verkozen met meer voorkeursstemmen dan de lijsttrekker van de PvdA.

In hetzelfde najaar werd Nederland opgeschrikt met een onderzoek die Minister Asscher naar buiten bracht. Uit dat flutonderzoek kwam naar voren dat de 87 procent van de Turks- Nederlandse jongeren en 83 procent van de Marokkaans-Nederlandse jongeren sympathie zou hebben voor de terroristische organisatie IS.

Omdat ik het resultaat van dit onderzoek en de manier waarop Asscher hiermee omging niet kon accepteren, heb ik samen met veel jongeren actie gevoerd tegen Asscher. Na vervolgonderzoek werd duidelijk dat het onderzoek van Asscher niet deugde.

Vanaf het allereerste moment twijfelde ik aan de intentie van Asscher. Want wat zou het belang zijn van deze minister om dit onderzoek naar buiten te brengen, terwijl de directeur van de organisatie die het onderzoek uitvoerde met klem adviseerde om de resultaten niet naar buiten te brengen. Lodewijk Asscher die zichzelf graag presenteert als verbinder bleek na nadere gesprekken en persoonlijke ervaringen een schijnverbinder.

Ik heb geprobeerd om de leden van de PvdA het ware gezicht te laten zien van Asscher. De PvdA is immers gebaat bij een leider die een bijdrage kan leveren aan de sociale cohesie in Nederland. Een leider die Henk met Hassan kan verbinden. Een leider die van onderop voelt hoe neoliberalisme en xenofobie juist Hassan in de beklaagdenbank zet tegenover Henk. Lodewijk Asscher is niet die leider. Sterker nog. Lodewijk Asscher zal de kloof alleen maar vergroten.

Met ontsteltenis heb ik gezien dat de leden van de PvdA hebben gekozen voor Lodewijk Asscher als leider van de PvdA. Omdat ik er stellig van ben overtuigd dat ik mijn belofte richting de kiezer niet kan waarmaken met Asscher als leider van de PvdA, heb ik besloten om de fractie van de PvdA te verlaten. Met Asscher aan het roer kan ik niet werken aan eerlijke kansen omdat de daden van Asscher precies het tegenovergestelde zullen bewerkstelligen.

Resultaten uit het verleden zijn in dit geval wel een garantie voor de toekomst. De kloof in Nederland tussen verschillende groepen is na 4 jaar Asscher als vicepremier nog nooit zo groot geweest.
De komende weken zal ik me beraden hoe ik mijn strijd voort zal zetten. Wel zal ik als éénmansfractie blijven werken aan mijn belofte. De belofte om te blijven strijden voor eerlijke kansen!

Mvg,

Selami Coskun