Turks-Belgische parlementariërs: ”Geef Turkije geen geld”

Turks.nl Redactie

4 Turks-Belgische parlementariërs hebben ‘voor’ gestemd om de financiële hulp van België aan Turkije te stoppen.

Het gaat om de parlementatiërs Veli Yüksel (CD&V), Zuhal Demir (N.VA), Meryem Almacı (Groen) en Özlem Özen (PS).

Mede met de instemming van die vier ‘Turkse’ parlementariërs, wordt de federale Belgische regering nu verzocht om:

1. op Europees niveau te pleiten voor een schrapping van het aan Turkije gealloceerd budget onder het instrument voor Pre-Toetredingshulp (Instrument for Pre-Accession Assistance – IPA II);

2. op Europees niveau te pleiten om een deel van deze vrijgekomen fondsen te gebruiken om het Turkse middenveld en de niet-gouvernementele organisaties te ondersteunen via het Europees instrument voor Democratie en Mensenrechten;

3. binnen de Raad van de Europese Unie te pleiten voor een tijdelijke bevriezing van de toetredingsonderhandelingen tussen de Europese Unie en Turkije, en;

4. op Europees niveau te pleiten voor een automatische stopzetting van de toetredingsonderhandelingen tussen de Europese Unie en Turkije indien de doodstraf opnieuw wordt ingevoerd door Turkije.

  • Loading...