Turks bijstandskoppel moet €133.400 terugdokken

AvatarTurks.nl Redactie

Een Turks koppel moet ruim 130 duizend euro terugbetalen aan de gemeente Tilburg omdat ze hebben verzwegen dat ze al jaren een  huis bezitten in Turkije. Dat meldt ad.nl.

De gemeente eist al het uitkeringsgeld terug vanaf 2009. Dat besluit werd genomen na een anonieme tip dat binnen kwam in 2017: ze zouden namelijk een huis met een stuk grond bezitten in Ankara, met een waarde van 170 duizend euro. De twee verklaarden dat ze inderdaad een huis bezitten: zij hebben het 40 jaar geleden gekocht voor 25.000 gulden. Verder zou het leeg staan. Documenten om dat te bewijzen, konden ze niet aanleveren.

De fraudebestrijders kunnen zelf wel aan de ontbrekende documenten komen: er is onroerendezaakbelasting betaald aan de gemeente Ankara. Wanneer de twee daar vragen over krijgen van gemeente Tilburg, krijgen zij geen reactie meer. Eind 2017 wordt daarom de uitkering stopgezet. Ook wordt alle ontvangen bijstand teruggevraagd, berekend op €133.411,03.

Daartegen gaan de bijstandsontvangers in beroep, tot aan de rechter aan toe. Ze zouden de Nederlandse taal niet machtig zijn en de gesprekken daarom niet goed hebben kunnen volgen. Daar gaat de Centrale Raad van Beroep niet in mee. Volgens de rechter heeft gemeente Tilburg gelijk. Ze moeten het bedrag terugbetalen.