Turkse jongeren vaker hoog opgeleid

Jonge Turkse en Marokkaanse Nederlanders zijn bijna drie keer zo vaak hoog opgeleid als de eerste generatie Turken en Marokkanen in Nederland.
Turks.nl Redactie

Dat blijkt in in het Jaarrapport Integratie 2014 van het CBS.

Toch verloopt de integratie moeizaam, vindt het CBS. Allochtone jongeren lopen op sociaal-economisch gebied nog steeds achter op hun autochtone leeftijdsgenoten. Gemiddeld zijn zij lager opgeleid en stoppen vaker vroegtijdig met hun opleiding.

Iraanse leeringen vormen een uitzondering: Zij volgen vaker dan autochtone leerlingen een havo of vwo-opleiding. Turkse en Marokkaanse leerlingen zijn gemiddeld het laagst opgeleid.

De onderwijsprestaties hangen sterk samen met de thuissituatie van de leerlingen, meldt het CBS. Als er thuis nauwelijks Nederlands wordt gesproken, staan de leerlingen er slechter voor aan het eind van het basisonderwijs. Laagopgeleide en/of niet-werkende ouders, alleenstaande ouder en een laag gezinsinkomen zijn factoren die een rol spelen bij vroegtijdige schoolverlaten.

 

  • Loading...