Turkse moskeeën in Nederland in actie tegen radicalisering

De Islamitische Stichting Nederland, waar de meeste Turkse moskeeën aan verbonden zijn, heeft op 28 februari en 1 maart conferenties georganiseerd tegen radicalisering.
Turks.nl Redactie

Dat gebeurde onder de titel ‘Hadith en overleveringen door de ogen van radicale stromingen (Salafisme)’. De conferenties vonden plaats in Deventer en Rotterdam. Gastspreker was Prof. Dr. Zekeriya Güler, verbonden aan de theologische faculteit van de Universiteit van Istanbul.

Mustafa Ünver, voorzitter van ISN, benadrukte dat islam een religie is van barmhartigheid, meedogen, goedheid en liefdadigheid voor de gehele mensheid. Hij gaf aan dat de ISN het nooit zal accepteren dat de fouten en wreedheden van een aantal onwetende figuren deze belangrijke waarden zullen ondersneeuwen. “In de Koran staat niet voor niets: “En Wij hebben jou (Mohammed) slechts als genade voor de werelden gezonden.” (Soera De Profeten, 21/107).”

“Samen met onze imams spannen we ons erg in om hen weg te blijven houden van groepen van terreur en geweld, zoals de IS en Al Qaida. We moeten niet vergeten dat de islam een religie van leven en laten leven is; Een ideologie gebaseerd op doden en bloedvergieten kan nooit en te nimmer islamitisch zijn”.

Gastspreker Prof. Dr. Zekeriya Güler vertelde dat de zogenaamde ‘jihadisten’ een volledig verkeerd beeld hebben van de overleveringen en dat daar het grote probleem ligt. Güler benadrukt dat de uitsluitende en veroordelende manier van zogenaamde ‘jihadistische’ groeperingen niet de benadering en zienswijze van islamitische geleerden vertegenwoordigt.

Hadith en overleveringen zijn ontegenzeggelijk een zeer belangrijke bronnen van de islam. Wanneer echter de betekenissen van deze hadith en overleveringen en zelfs verzen uit de Koran uit hun context worden gehaald kan dat leiden tot misverstanden, zeer onwenselijk gedrag en strijd tussen mensen.
De conferentie werd afgesloten met een vragenronde.