Tweede generatie integreert beter

De in Nederland geboren niet-westerse allochtonen vinden steeds beter hun weg in de Nederlandse samenleving.
Turks.nl Redactie

Dat constateert het Centraal Bureau voor de Statistiek in het Jaarrapport Integratie 2010.

Het CBS keek onder meer naar de aanwezigheid van niet-westerse allochtonen in het hoger onderwijs. Steeds meer niet-westerse jongeren volgen middelbaar en hoger onderwijs. Vooral meisjes doen het goed.

Arbeidsmarkt
Ook op de arbeidsmarkt doet de tweede generatie het beter dan de eerste. Ze hebben een grotere kans op werk, verdienen meer en zijn vaker economisch zelfstandig dan hun ouders. Wel hebben ze ten opzichte van autochtonen nog steeds een achterstand in onderwijs en perspectieven op de arbeidsmarkt.

Verder voelen zij zich beter thuis in Nederland dan de eerste generatie; ze beschouwen zichzelf veel vaker als Nederlander en zijn meer op Nederland georiënteerd.

Criminaliteit
Op het gebied van criminaliteit is de ontwikkeling minder positief. Niet-westerse allochtone jongeren zijn oververtegenwoordigd in de criminaliteit.

Vooral met de Marokkaanse jongens gaat het nog altijd niet goed. Meer dan de helft komt in hun jeugd als verdachte in aanraking met justitie. Dat is twee tot drie keer zo vaak als bij autochtone jongens.

Verder blijkt uit het rapport dat niet-westerse allochtone jongeren over het algemeen een minder goede gezondheid hebben dan autochtone jongeren, zo meldt nos.nl.

  • Loading...