Tweede lichting Patriotmissie vertrekt naar Turkije

Ruim 100 militairen zijn vandaag vanaf Vliegbasis Eindhoven naar Turkije vertrokken.
Turks.nl Redactie

Zij gaan daar collega’s aflossen die met het Patriot-luchtverdedigingssysteem de bevolking en het gebied rondom de stad Adana beschermen tegen mogelijke raketaanvallen vanuit Syrie. De militairen staan onder leiding van kolonel Peter Koning.

De Patriot-systemen zijn sinds eind januari gestationeerd op 2 locaties nabij Adana. Vanaf die locaties beschermen zij de bevolking en het grondgebied. De militairen die nu worden afgelost, hebben ruim 4 maanden deze taak vervuld.

Nederland draagt op verzoek van de NAVO met 2 Patriot-eenheden bij aan de bescherming van de bevolking en het grondgebied van Turkije tegen een mogelijke inzet van Syrische ballistische raketten.

De Patriot-eenheden horen bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando, gestationeerd op de luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel. Nederland beschikt naast Duitsland en de Verenigde Staten als enige NAVO-partner over het moderne Patriot-systeem, waarmee verdediging tegen ballistische raketten mogelijk is.

Ministerie van defensie