‘Union of Young European Turkish Democrats’ is een feit!

Na een lange periode van voorbereidingen was het op 26 april zover. Onder de aanwezigheid van prominente politici uit Turkije en vertegenwoordigers van diverse Turkse studentenverenigingen, is in het Ramada Hotel te Amsterdam het startsein gegeven voor UETD-young.
Turks.nl Redactie

Tijdens deze bijeenkomst zijn verscheidene genodigden aan het woord geweest en hebben zij allen gewezen op het belang en waarde van een dergelijke unie. 

UETD foto1

UETD-Gençlik-açýlýþý-Togan-Oral foto 2‘Zelfvertrouwen is belangrijk’
Tijdens de openingsceremonie heeft de Turkse Consul-Generaal in Rotterdam, zijne excellentie Togan Oral, gewezen op het belang van zelfvertrouwen. “Het is voor de jongeren belangrijk om te weten waar ze vandaag de dag staan. Indien je tevreden bent met wat je vandaag de dag hebt, ben je bewuster van wat je van morgen kunt verwachten. De Turkse bevolking in Nederland is zich heel bewust van waar ze vandaag de dag staan. Mijn advies aan de jongeren is dat ze meer zelfvertrouwen hebben in hun eigen kunnen. Jullie opa’s en vaders hebben vele obstakels overwonnen om jullie de kansen te gegeven die jullie vandaag hebben. Jullie zullen veel meer bereiken, educatie is daarvoor het allerbelangrijkst! Durf te dromen, ga die droom achterna en je zult het bereiken!” 

‘Succes is oneindig’UETD-Gençlik-Lale-Yıldırım-foto3
‘Met een bestuur bestaande uit allemaal hoogopgeleide jongeren zal getracht worden de Turkse studenten en young professionals van dienst te zijn’, aldus de voorzitter van UETD-young, Lâle Yildirim. ‘Daarnaast zal UETD-young zich met diverse partnerorganisaties inzetten om actieve en gerespecteerde burgers te worden in Nederland. Op deze manier willen wij bijdragen aan een sociaal Europa. Wij zijn hier niet om problemen te creëren, wij zijn hier om oplossingen te bieden voor de problemen die we tegenkomen. Succes is oneindig. Wij hebben samen vandaag de eerste stap op weg naar dat oneindig succes gezet.’

UETD-GençlikMetin-Külünk foto4‘Sta open voor iedereen’
Het is belangrijk om polarisatie te voorkomen en geen onderscheid te maken onder mensen, volgens Metin Külünk, vice voorzitter externe betrekkingen van de AK-partij. ‘Het doet me deugd om te zien dat jullie je verenigd hebben om mensen te dienen. Jullie zijn verantwoordelijk voor alle jongeren in Nederland en dienen daarom zonder onderscheid te maken iedereen te bereiken. Klop alle deuren een voor een aan. Besef dat jullie er niet alleen voor staan!’ 

UETD-Gençlik- foto 5

Artikel & foto’s deels vanuit InterAjans, alle rechten voorbehouden.