Vaccinatie Twijfeltelefoon nu ook in het Turks

Turks.nl Redactie

De Vaccinatie Twijfeltelefoon is nu ook in het Turks bereikbaar. Vanaf woensdag 12 januari kunnen bellers ook in de Turkse taal te woord worden gestaan. Vooralsnog kan dit alleen op woensdagochtend van 08.30 u tot 13.00 u.

Drie Turkssprekende ervaren medisch studenten bemannen de telefoonlijn om vragen te beantwoorden over de vaccinaties. Ook is er een Turkssprekende arts aanwezig die de studenten kan bijstaan bij complexe vragen.

Medische informatie over vaccins
Met het aanbieden van de Turkse taal hopen we mensen te bereiken die tot nu toe de weg naar de telefoonlijn moeilijk weten te vinden. Initiatiefnemer Robin Peeters: “Sinds de start van de vaccinaties bezoeken we samen met de huisartsen de weekmarkten in Delfshaven om mensen te informeren over de vaccins en de vele misinformatie die rondgaat op met name social media te ontkrachten en nuanceren. We merken dat er behoefte is aan medische informatie. Daar is vanuit de Rotterdamse huisartsen en het Erasmus MC het idee voor de Twijfeltelefoon ook ontstaan. We zijn erg blij dat de Twijfeltelefoon nu ook in de Turkse taal kunnen aanbieden.”

De Vaccinatie Twijfeltelefoon is een initiatief van het Erasmus MC. Gestart op 23 november 2021 is het initiatief van een Rotterdams idee uitgegroeid tot een landelijke telefoonlijn waar inmiddels ook de UMC’s uit Amsterdam, Utrecht, Nijmegen en Maastricht zich bij hebben aangesloten. Per dag bellen ongeveer 900 mensen met vragen naar de Twijfeltelefoon.

De meeste vragen gaan over zwangerschap en vruchtbaarheid, allergieën en bijwerkingen en de boosterprik. Het doel van de lijn is het geven van medische informatie omtrent de vaccins en vaccinaties. Het besluit om wel of niet over te gaan tot vaccinatie is niet aan ons maar aan de beller.

Het nummer van de Twijfeltelefoon is: 088-7555777