Veel moslims vieren suikerfeest

De meeste Turken vieren vandaag suikerfeest.
Turks.nl Redactie

Het suikerfeest begint officieel zodra de nieuwe maan is gezien, of uiterlijk dertig dagen na het begin van de Ramadan.

Sommige moslims wachten totdat ze de nieuwe maan met het blote oog hebben gezien. Turken gaan uit van astronomische berekeningen. Voor hen stond het daarom al langer vast dat het suikerfeest vandaag begint.

Op de eerste dag van de suikerfeest staan moslims vroeg op. Zij baden zich, strekken schone en vaak nieuwe kleren aan en zorgen ervoor dat ze lekker ruiken. Als teken dat het vasten echt voorbij is wordt er na zonsopgang wat gegeten. Zoals dadels of andere zoetigheid. De moskeeën raken overvol door mannen die het feestgebed, Salat el Eid willen bijwonen. Na het gebed wenst iedereen elkaar een gezegend feest en vergeven zij elkaars eventuele fouten uit het afgelopen jaar.

De rest van de dag wordt vaak besteed aan familie en kennissenbezoek en het bezoeken van graven van familieleden. Omdat er bij het bezoeken van familie en kennissen veel zoetigheid wordt gegeten wordt deze feest ‘Suikerfeest’ genoemd. Kinderen krijgen vaak cadeautjes en zijn volop in feestvreugde, al hebben ze meestal maar enkele dagen meegedaan met het vasten.

turkishdelightdisplay
Er wordt veel ‘Turks Fruit’ geconsumeerd met Suikerfeest

© Turks.nl
Foto: Wikipedia