Volledige vrijspraak voor Geert Wilders

Geert Wilders is vrijgesproken van alle hem ten laste gelegde feiten.
Turks.nl Redactie

Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald.

In een korte samenvatting van het vonnis gaf de rechtbank aan dat de uitlatingen van Wilders niet strafbaar zijn. De rechtbank noemde een aantal uitspraken van de PVV-leider “grof en denigrerend, maar niet opruiend”.

Grens
Eén uitlating werd Wilders wel zwaar aangerekend. Hij zei in een interview dat de Nederlandse samenleving door de komst van de islam verandert. “Er is een strijd gaande en we moeten ons verdedigen”, zei hij. Volgens de rechtbank heeft die uitspraak wél een opruiend karakter.

“U heeft zich daarmee niet tegen, maar op de grens van het strafrechtelijk toelaatbare begeven.” Maar omdat Wilders in het interview zegt dat zijn kritiek zich richt op de islam en niet op de moslims, wordt hij voor deze uitlating toch vrijgesproken van aanzetten tot haat.

Debat
Wilders deed zijn uitlatingen in de context van het politieke debat, volgens de rechtbank. Ook de film ‘Fitna’ moet in die context gezien worden.

“U heeft zich in het publieke debat als een fanatiek bestrijder van de in uw ogen kwalijke islam laten zien. U heeft zich hierbij op kwetsende en ook choquerende wijze uitgelaten en daarbij heeft u ook in de film ‘Fitna’ beelden en teksten gebruikt die ook al op zichzelf schokkend en aanstootgevend zijn. De rechtbank vindt dat u die boodschap moet kunnen uitdragen.”

PVV-leider Wilders stond terecht voor belediging van moslims en het aanzetten tot haat en discriminatie jegens hen.

Klacht bij VN
Een aantal organisaties van minderheden kondigde direct na de uitspraak aan bij het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties een procedure te beginnen, omdat hoger beroep in Nederland niet mogelijk is.

Bron: nos.nl

  • Loading...