Turks.nl

Wervingsacties stamceldonoren voor Bade (4)

Bade levert op jonge leeftijd een zware strijd tegen leukemie. Ze is naarstig op zoek naar haar held(in): een stamceldonor. Hollanda Gönüllüler Vakfı (Nederlandse Turkse Vrijwilligers Stichting) organiseert in samenwerking met Europdonor acties om stamceldonoren te werven.

Bade is een vierjarig meisje dat een zeldzame vorm van leukemie heeft en moet een stamceltransplantatie ondergaan. Het Turkse meisje zoekt haar held(in) in de vorm van een geschikte stamceldonor. De tijd dringt voor Bade. De broers en ouders van Bade zijn helaas geen geschikte match.

Mensen, met name die van niet-westerse afkomst, worden verzocht zich met spoed aan te melden als stamceldonor. Aangezien de weefseltypering erfelijk is, is de kans dat een persoon met een niet-westerse achtergrond een match is het grootst. Vandaar de nadruk op mensen van niet-westerse afkomst. De bloedgroep van de donor is niet van belang aangezien deze losstaat van de weefseltypering.

Bade heeft de afgelopen periode veel aandacht gekregen, zowel in Nederland als in Turkije. Duizenden mensen (waarvan een aanzienlijk deel met een niet-westerse achternaam) hebben zich geregistreerd als stamceldonor. De stamceldonorbank heeft moeite met het verwerken van deze aanmeldingen. Hollanda Gönüllüler Vakfı organiseert in samenwerking met Europdonor acties om stamceldonoren te werven. Zij staan dit weekend in Rotterdam en Den Haag klaar met aanmeldpakketten. Je kan ter plekke wangslijmvlies afnemen.

Mensen die niet in de gelegenheid zijn om naar Rotterdam of Den Haag te reizen kunnen zich aanmelden via wordstamceldonor.nl/word-stamceldonor.

Graag wijzen wij je erop dat het niet mogelijk is om je alleen voor Bade aan te melden. Dergelijke aanmeldingen worden niet geaccepteerd door de donorbank. In een interview met een Nederlands dagblad geeft Europdonor bij monde van Margot van den Akker aan dat je “je aanmeldt voor iedereen in de wereld, of het nu christenen of moslims zijn.”

Vader Muhammet geeft in datzelfde interview aan dat hij hoopt dat er iemand tussenzit voor Bade. “Al helpt het onze Bade niet, misschien iemand anders wel”, vervolgt hij.

LOCATIES EN DATA
Vrijdag 29 januari (13:00 – 16:00u):
Kocatepe Camii
Afrikaanderplein 40 te Rotterdam

Zaterdag 30 januari (11:00 – 17:00u):
Simit Sarayi
Bijerlandselaan 42-44 te Rotterdam

Zondag 31 januari (14:00 – 17:00u):
Kristal Zalencentrum
Wegastraat 77 te Den Haag

Halim Gökduman

Halim Gökduman

A data enthusiast on two wheels!

Volg Turks.nl