Zeer matige opkomst in Nederland voor presidentsverkiezingen

De periode dat buitenlandse Turken kunnen stemmen voor de presidentsverkiezingen is voorbij. 
Turks.nl Redactie

Turken die in het buitenland wonen konden vanaf donderdag tot en met zondag een stem uitbrengen. Zondag om 17:00 werden de stembussen gesloten. De laatste stem in Nederland werd uitgebracht door Togan Oral, de Turkse consul-generaal in Rotterdam.

Opkomst
In totaal hebben 17.295 Turkse Nederlanders een stem uitgebracht. Gekeken naar dat er 240 duizend stemgerechtigden zijn, is de opkomst zeer matig (7.2%). 13.228 stemmen werden uitgebracht in Rotterdam en 4.067 in Deventer. De opkomst in andere landen waren even laag.

De lage opkomst is te wijten aan het feit dat Turken vooraf moesten inschrijven en een afspraak moesten maken om te kunnen stemmen. Daar was veel onduidelijkheid over. De regering wilde de regels op het laatste moment nog wijzigen, maar dat werd afgewezen door de Turkse kiesraad. Ook speelt de vakantieperiode een rol. Stemmen is nog wel mogelijk bij douanen in Turkije.

De stemmen worden middels ‘diplomatieke cargo’ vervoerd naar Turkije voor een telling. De uitslag wordt ‘s avonds op 10 augustus bekendgemaakt, de dag dat de inwoners van Turkije zullen stemmen..