Amnesty: Israël doodt Palestijnen willekeurig, onnodig

Israëlische troepen op de bezette Westelijke Jordaanoever hebben de afgelopen drie jaar een enorme minachting getoond voor de levens van tientallen Palestijnse burgers, onder wie kinderen.
Turks.nl Redactie

In het nieuwe rapport Trigger-happy: Israel’s use of excessive force in the West Bank beschrijft Amnesty International hoe het bloedvergieten en de mensenrechtenschendingen door het Israëlische leger sinds januari 2011 toenamen en dit vrijwel ongestraft gebeurde.

In alle gevallen leken de Palestijnen die zijn gedood geen directe bedreiging te vormen. In sommige gevallen is er bewijs dat ze opzettelijk zijn gedood. Dat zou neerkomen op oorlogsmisdaden.

De hoeveelheid bewijsmateriaal in het rapport toont een schrijnend patroon aan van onrechtmatig doden en verwonden van Palestijnse burgers door Israëlische ordetroepen. Het frequente en hardnekkige gebruik van excessief geweld tegen demonstranten lijkt erop te duiden dat het deel uitmaakt van een bewust Israëlisch beleid. Ook omdat de daders vaak onbestraft blijven.

Doden en gewonden
Volgens cijfers van de Verenigde Naties zijn er in 2013 meer Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever gedood door Israelische ordetroepen dan in 2011 en 2012 bij elkaar opgeteld. In de afgelopen drie jaar zijn er 45 Palestijnen gedood. Onder hen waren vreedzame demonstranten, mensenrechtenactivisten en journalisten.

In de laatste drie jaar raakten ten minste 261 Palestijnen ernstig gewond door kogels van het Israëlische leger. Meer dan 8000 Palestijnse burgers  – onder wie 1500 kinderen – raakten gewond door toedoen van andere wapens die worden gebruikt door Israëlische ordetroepen, zoals beschietingen met rubber beklede metalen kogels en het roekeloos gebruik van traangas. Sommigen van hen zijn overleden aan de gevolgen ervan.

Vervolging daders faalt
Het Israëlische onderzoek naar de door de ordetroepen begane misdrijven en het ter verantwoording roepen van de daders blijkt hopeloos ontoereikend te zijn. Het is noch onafhankelijk noch onpartijdig en alles behalve transparant. De autoriteiten moeten snel, grondig en onafhankelijk onderzoek instellen naar alle mogelijke gevallen van willekeurig en buitensporig geweld.

Bron: Amnesty.nl 

  • Loading...