Amnesty: Koerden vernietigen duizenden huizen en verdrijven inwoners

Koerdische strijders hebben duizenden woningen vernietigd en de inwoners ervan verdreven.
Turks.nl Redactie

Het rapport van Amnesty International bewijst dat Koerden daarmee doelbewust hele gemeenschappen proberen te ontwortelen. Het gaat om duizenden gebouwen in Noord-Irak. De daders zijn strijders van de Koerdische Regionale Regering en verschillende PKK-gelieerde groepen.

“Het lijkt beleid van de strijdkrachten om Arabische gemeenschappen te verdrijven door hele dorpen die ze hebben heroverd op IS te vernietigen”, zegt een van de Amnesty-onderzoekers. “Het dakloos maken van burgers en het opzettelijk vernietigen van huizen en andere bezittingen zonder een militaire rechtvaardiging, is mogelijk een oorlogsmisdaad.”

Amnesty deed onderzoek in verschillende dorpen en steden die tussen september 2014 en maart 2015 werden heroverd op de IS. De vernietiging van complete dorpen is duidelijk te zien op sattelietbeelden. Arabische bewoners die zijn gevlucht van de IS, mogen van Koerdische milities niet terugkeren naar hun woonplaatsen die zijn heroverd.

Leden van de YPG (Syrische tak PKK) is betrokken geweest bij het verdrijven van burgers uit hun woningen, die vervolgens werden vernietigd. De Nederlander Jitse Akse, die vorige week werd aangehouden, vocht mee met de YPG in Syrië.