Basisscholier gestraft om Turks praten in pauze

Turks.nl Redactie

Een scholiere heeft straf gekregen toen ze werd ‘betrapt’ op Turks praten tijdens de pauze. Dat meldt DW.com.

De scholiere was in haar moedertaal in gesprek met een aantal klasgenootjes. Na een ruzie zou een klasgenoot haar hebben ‘aangegeven’ bij de leraar met de beschuldiging dat ze Turks zou praten in de pauze. Terwijl de leraar er niet bij was, kreeg ze wel een straf. Zo moest ze een pagina volschrijven over waarom het zo belangrijk is om Duits te praten op school en geen Turks.

De ouders van het 9-jarige meisje gingen in gesprek met de school en met de leraar. Zij gaven aan dat zo’n straf ‘pedagogisch verantwoord’ is. Daar gingen zij niet mee akkoord en namen een advocaat in de arm omdat ze zich gediscrimineerd voelen.

De lokale overheid onderzoekt de zaak nu.