Churchill bijna moslim

Winston Churchill was erg geïnteresseerd in de Islam en de Arabische cultuur. Zijn familie was zelfs bang dat de voormalige Britse premier zich zou bekeren tot de Islam. Dat valt op te maken uit een brief die is ontdekt.
Turks.nl Redactie

Een historicus aan de Universiteit van Cambridge heeft de brief uit 1907 ontdekt. De brief is geschreven door Gwendoline Bertie, de schoonzus van Churchill. Zij vraagt daarin Winston zich niet te bekeren tot de Islam. Gwendoline maakte zich vermoedelijk zorgen over de fascinatie die de politicus voelde voor de Islam en de Arabische cultuur. In een andere brief uit 1907 schrijft hij dat hij droomde dat hij een pasja was, een eretitel in het Turks-Ottomaanse rijk.

De Arabische cultuur was Churchill niet vreemd. Hij was als jonge militair twee keer gestationeerd in India in het grensgebied met Afghanistan. Aan het einde van de 19e eeuw nam Winston deel aan de Slag van Karari in Soedan.

Turks.nl / Halim Gökduman

  • Loading...