Frankrijk keurt boerkaverbod goed

De Franse Nationale Assemblee is dinsdag met een overweldigende meerderheid van stemmen akkoord gegaan met een verbod
Turks.nl Redactie

op het dragen van gezichtsbedekkende sluiers.

Een dergelijk verbod doet het volgens peilingen goed bij veel kiezers, maar baart de moslims in Frankrijk en ook voorvechters van burgerrechten grote zorgen.

Het zogeheten boerkaverbod, dat ook bedoeld is als verbod op het dragen van nikabs, kreeg 335 stemmen voor en slechts één tegen. De meeste leden van de oppositionele Socialistische Partij onthielden zich van stemming.

Of het verbod echt van kracht wordt, is nog onduidelijk. Het wetsvoorstel gaat in september naar de Senaat, waar het naar alle waarschijnlijkheid ook zonder problemen zal worden aangenomen. Het is echter zeer de vraag of het verbod vervolgens ook door het Franse constitutionele hof zal worden goedgekeurd.

Volgens het door minister van justitie Michele Alliot-Marie ingediende wetsvoorstel kunnen vrouwen die op straat of in openbare gebouwen gezichtsverhullende sluiers dragen, daarvoor worden bestraft met een boete van 150 euro.

“Burgerschap moet worden ervaren met een onbedekt gelaat”, meent de Franse president Nicolas Sarkozy, een groot voorstander van het verbod. “Er is geen andere oplossing dan een verbod op alle openbare plekken.” Volgens Sarkozy zijn nikabs en boerka’s een teken van de onderdrukking van vrouwen en daarom ‘niet welkom’ in Frankrijk.

Novum/AP