Frans parlement legt basis voor sluierverbod

(Novum/AP) – Franse parlementariërs hebben dinsdag unaniem ingestemd met een resolutie waarin staat dat gezichtsbedekkende sluiers (ook wel ‘niqab’ genoemd) in strijd zijn met de Franse principes van vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Parlementariërs die het niet eens waren met de resolutie onthielden zich van stemming.

De niet-bindende resolutie legt de basis voor een wet die gezichtsbedekkende sluiers in het openbaar moet verbieden. De wet wordt in juli aan het parlement voorgelegd. Een kladversie van de tekst wordt op 19 mei door het Franse kabinet besproken.

Het werd al verwacht dat de resolutie van dinsdag, die gesteund wordt door de conservatieve partij van Nicolas Sarkozy, de UMP, goedgekeurd zou worden, omdat ook de socialisten de resolutie steunden, ondanks twijfels over de formulering van de wet.

Het Franse debat over de sluier ging gepaard met scherpe kritiek. Tegenstanders van de wet zeiden onder meer dat het hele proces de ongeveer vijf miljoen moslims in het land stigmatiseerde. Ze beweerden tevens dat de wet een politieke zet is, omdat er slechts 1900 vrouwen in Frankrijk sluiers dragen die het gezicht bedekken.

De Franse minister van justitie, Michèle Alliot-Marie, die de schrijfster is van de kladversie van de wet, zei dat de niqab de islam ‘stigmatiseert’ en ‘de vrijheid van vrouwen die de sluier wordt opgedrongen schade toebrengt’.

Andre Gérin, de voorzitter van een commissie die adviseerde over de kwestie, zei dat sluiers vrouwen verandert in ‘spoken’ en ‘wandelende doodskisten’ en dat het de ‘barbaarsheid’ van moslimextremisten weergeeft. Hij noemde een wet die de niqab verbiedt dan ook ‘een wet van bevrijding’.

De weg van een resolutie naar een wet is naar verwachting vol hobbels. De regering van Sarkozy is gewaarschuwd door de Franse Raad van State, het hoogste administratieve lichaam van het land, dat dergelijke wetgeving mogelijk in strijd is met de grondwet.

Frankrijk heeft in 2004 na een felle discussie hoofddoekjes en andere ‘in het oog springende’ religieuze symbolen van scholen verbannen.