Israël laat consumptiegoederen door naar Gaza

Israël heeft maandag de beperkingen op het doorlaten van consumptiegoederen naar de Gazastrook opgeheven.
Turks.nl Redactie

Wel blijft er een beperking op de invoer van de broodnodige bouwmaterialen.

De versoepeling van het embargo volgde na stevige kritiek op Israël vanwege een aanval op een hulpkonvooi dat onderweg was naar Gaza. Bij de commandoraid vielen negen doden.

Om de zieltogende economie van Gaza een oppepper te geven heeft Israël tevens besloten een aantal grondstoffen toe te laten tot het gebied.

Onder de oude regels werden slechts enkele tientallen producten waaronder basisvoeding en medicijnen tot de Gazastrook toegelaten. Nu worden alle producten toegelaten, behalve producten die op een lijst staan.

Vooruitzichten voor het herstel van de schade die werd aangericht tijdens het militaire offensief van Israël vorig jaar zijn echter onzeker. Materialen als staal en cement blijven verboden. Volgens Israël kunnen deze materialen door Hamas worden gebruikt voor militaire doeleinden.

De materialen worden alleen doorgelaten onder Israëlische supervisie en in overleg met de Palestijnse regering op de Westelijke Jordaanoever, de Verenigde Naties en andere internationale hulporganisaties die zich bezig houden met bouwprojecten. Omdat niet duidelijk is hoeveel materiaal Israël nu door wil laten is het moeilijk te voorspellen of en in hoeverre de nieuwe regels Gaza helpen bij het herstellen van de schade.

Hamas-woordvoerder Sami Abu Zuhri noemde het nieuwe beleid van Israël ‘waardeloos’. “Het probleem is niet het goedkeuren van nieuwe producten, maar het opheffen van de blokkade”, zei hij.

Israël en Egypte sloten drie jaar geleden de grens met Gaza nadat de islamitische Hamas de macht in het gebied had overgenomen. De blokkade had tot doel Hamas te verzwakken. Dat is niet gelukt.

Novum/AP