PKK’ers vallen moskee aan in Duitsland

In Kornwestheim hebben aanhangers van de separatistische terroristische PKK een moskee aangevallen.
Turks.nl Redactie

De moskee behoort tot de Avrupa Türk İslam Birliği (Europese Turks-Islamitische Vereniging).

Voorzitter van de vereniging İhsan Öner, laat in een verklaring het volgende weten: ”Wij denken dat de oorzaak van deze aanval ligt bij de Duitse media en enkele politici. Zij hebben de PKK-terreur gesteund. Daarmee kregen de aanvallers de moed om terroristische aanvallen naar hier te brengen.

“Dit is niet alleen een aanval op de ons, maar op alle minderheden en de Duitse overheid, die verantwoordelijk is voor de veiligheid.”

Öner is blij dat er geen gewonden zijn gevallen. “Wij roepen iedereen op de rust te bewaren en zich niet te laten provoceren. Tot slot veroordelen wij, samen met deze aanval die de vrede en rust verstoort, alle soorten van terreur.”